15 września 2020

K
oncerty przychodzą do dzieci, gdy dzieci nie mogą pójść na koncert. Od ośmiu lat prowadzimy zajęcia w grupach terapeutycznych, w placówkach specjalnych i integracyjnych. Przywozimy twórcze ożywienie, mnóstwo wrażeń zmysłowych i uśmiech. Zapraszamy do współpracy!